Californicars

Motoroptimering – ”trimma” din bil digitalt

När bilintresserat folk pratar om att trimma sin bil idag är det oftast motoroptimering som det syftas på. Det kan finnas flera anledningar till att optimera programvaran i bilen och därmed genomföra en motoroptimering. Nedan kan du läsa om vad en motoroptimering är och de fyra vanligaste argumenten till att göra en motoroptimering.

Vad är motoroptimering?

En motoroptimering innebär att bilens motorstyrenhet (som ofta kallas för bilens hjärna) justeras efter förarens önskemål och bilens förutsättningar. Justeringen ska öka motorns effekt och vridmoment, vilket leder till en bättre körupplevelse.
Ha i åtanke att alla nya bilar som rullar ut från en fabrik har samma digitala fabriksinställningar. Tänk därefter på alla olika behov och körstilar som finns på våra vägar. Motoroptimering anpassar programvaran efter körstilen.

4 fördelar med motoroptimering

Läs punkterna nedan som svarar på frågan ”Vad är fördelarna med motoroptimering?”. På så sätt får du en klarare inblick i varför många motorintresserade väljer att uppdatera bilen via denna metod.

1. Få ut mer

Med en motoroptimering får du ut mer av ditt fordon. Grundtanken med motoroptimering är att anpassa motorn efter dina behov och ditt körsätt. Därför är det bra att reflektera över ditt körsätt och vilka sträckor som oftast körs. Att ha en motor inställd efter förarens behov leder till ett ökat vridmoment och att kraften finns där den gör som mest nytta.

2. Miljövinst

När bilen optimeras på förarens typ av körning bidrar det till mindre utsläpp. En förbättrad och anpassad förbränning leder till ett minskat koldioxidutsläpp. Just miljöaspekten av motoroptimering är viktigt att lyfta fram, då debatten om bilars utsläpp till stor del handlar om nybilsproduktion. Att motoroptimera den befintliga fordonsflottan gör jättestor skillnad.

3. Roligare körning

En motor som är optimerad för dig som sitter bakom ratten ger en roligare, och behagligare körupplevelse. När du gör en motoroptimering kan du lyfta fram önskemål om hur slutresultatet ska bli. För den som är ute efter ökad körglädje är motoroptimering ett perfekt alternativ. En justerad motor leder till många leenden bakom ratten när prestandan höjts.

4. Minskade kostnader

Eftersom motorn anpassas efter förarens körstil kommer förbrukningen gå ner. Det leder i sin tur till lägre kostnader, eftersom bilen inte drar lika mycket. Faktorer som spelar in när det kommer till minskad bränsleförbrukning är modell, årgång och vad det är för motor. I vissa fall kan bränsleförbrukningen (och därmed kostnaderna) reduceras med över 20 %.